Wywiad gospodarczy polega na uzyskaniu lub potwierdzaniu informacji dotyczących sytuacji prawnej lub finansowej wybranych podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Przeprowadzany wywiad ma na celu ochronić firmę przed stratami finansowymi i konsekwencjami wynikającymi z nawiązania współpracy z nieuczciwym kontrahentem.

Nasza agencja detektywistyczna, przy wykorzystaniu odpowiednich metod i technik operacyjnych, w dyskretny sposób sprawdzi wiarygodność kontrahenta. Jesteśmy w stanie również pomóc w przypadkach bezprawnego ujawniania tajemnicy handlowej, nieuczciwej konkurencji czy nielegalnego wykorzystania znaków i nazw handlowych.

Wywiad gospodarczy

Gwarantujemy skuteczność i pełną dyskrecję. Dzięki naszej usłudze zdobędą Państwo wszystkie informacje, które mogą mieć wpływ na rozwój i działanie Państwa firmy.

Nasza Agencja oferuje Państwu:

  • Ustalanie wiarygodności handlowej kontrahenta.
  • Ustalenie bieżącej sytuacji finansowej, prawnej i majątkowej podmiotów gospodarczych,a także osób fizycznych.
  • Sprawdzenie wiarygodności kredytowej przedsiębiorców i konsumentów.
  • Raport konkurencji (w tym opcję nieuczciwej konkurencji).
  • Współpracę z naszymi Partnerami – czołowymi Kancelariami Prawnymi.
  • Szczegółowy raport działań, który można wykorzystać do weryfikacji potencjalnych partnerów biznesowych.

Zapraszamy do kontaktu z naszą Agencją.

Licencjonowany Prywatny Detektyw
Zadzwoń