Windykacja należności jest procesem żmudnym i czasochłonnym. Firmy czy instytucje często nie dysponują odpowiednim zapleczem do realizowania takich spraw.
Dłużnicy także ukrywają swoje zarobki, co znacznie utrudnia przeprowadzenie skutecznej windykacji. Nasza Agencja może sprawdzić wskazaną osobę, dowiedzieć się czy ma stałe źródło dochodów oraz jakim majątkiem dysponuje. W swojej pracy korzystamy ze sprawdzonych metod śledczych, które znacznie zwiększają szanse na odzyskanie wierzytelności.

Nasze biuro detektywistyczne jest w stanie sprawdzić konkretnego dłużnika, a nawet całą firmę. Wiąże się to m.in. ze sprawdzeniem płynności finansowej czy wiarygodności płatniczej. Możemy przeprowadzić audyt rzeczywistego majątku dłużnika. Oferujemy także pomoc w zakresie prawa finansowego - współpracę z naszym Partneremi - czołowymi agencjami prawniczymi.

Windykacja należności

Nasza Agencja oferuje:

  • Przeprowadzenie, zgodnie z obowiązującym prawem, wszelkich działań skłaniających dłużnika do spłaty długu.
  • Metody "miękkiej windykacji" - w tym wezwanie dłużnika do zapłaty.
  • Negocjowanie sposobu i terminu zapłaty należności z dłużnikiem.
  • Ustalenie źródeł dochodów osoby zadłużonej.
  • Weryfikację rzeczywistego stanu majątkowego dłużnika.
  • Współpracę z naszymi Partnerami – czołowymi Kancelariami Prawnymi.

Zapraszamy do kontaktu z naszą Agencją.

Licencjonowany Prywatny Detektyw
Zadzwoń