Mobbing zgodnie z art. 94 § 2 Kodeksu pracy oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników. Mobbing najczęściej dotyczy molestowania seksualnego w miejscu pracy, a także poniżania pracownika, wulgarny język i groźby zwolnienia z pracy.

Możemy paść ofiarą mobbingu nie tylko ze strony przełożonego, ale także ze strony innych zatrudnionych w miejscu naszej pracy. Należy pamiętać, że wg prawa pracodawca jest zobowiązany do przeciwdziałania mobbingowi, jednak to na poszkodowanym ciąży obowiązek zdobycia dowodów mobbingu.

mobbing

Zgodnie z obowiązującym prawem pracodawca ponosi odpowiedzialność wobec pracownika, który stał się ofiarą mobbingu w dwóch przypadkach: jeśli pracownik doznał uszczerbku na zdrowiu, a także rozwiązano przez ofiarę stosunek pracy z powodu mobbingu. Aby skutecznie dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej, należy zadbać o zdobycie niepodważalnych dowodów mobbingu.

Nasi prywatni detektywi pomogą zebrać dowody, które będzie można wykorzystać w rozprawie sądowej. Przedstawimy dokładną analizę i plan działania. Detektywi korzystają z nowoczesnych technik śledczych, które gwarantują skuteczność przeprowadzonych działań. Pomożemy w wywalczeniu odszkodowania i przede wszystkim – ukarania osób dopuszczających się mobbingu.

Nasza Agencja oferuje:

  • Spotkanie w ustronnym miejscu, w celu przedstawienia planu działania, kosztów, a także porady prawne.
  • Umowę na działania detektywistyczne.
  • Doradztwo jak dokładnie postępować w tej sytuacji.
  • Współpracę z naszymi Partnerami – czołowymi Kancelariami Prawnymi.
  • Wywiady z byłymi lub obecnymi pracownikami firmy dotkniętej mobbingiem.
  • Szczegółowy raport działań wraz z dokumentacją fotograficzną, która gwarantuje wygraną w sądzie.

Zapraszamy do kontaktu z naszą Agencją.

Licencjonowany Prywatny Detektyw
Zadzwoń